SEO optimalizace pro vyhledávače

SEO optimalizace - Co je SEO a jak funguje?

Jste na začátku své SEO cesty?

Možná jste slyšeli, že optimalizace pro vyhledávače může pomoci zvýšit návštěvnost vašich webových stránek a získat vyšší pozice ve vyhledávačích, jako je Google, ale nejste si jisti, jak to funguje nebo na jaké oblasti se musíte zaměřit.

Právě teď jste našli to správné místo. Přečtěte si, co by o SEO měl vědět každý inovativní podnikatel nebo digitální marketér.

Dobrá SEO agentura zahrnuje mnoho různých činností, a to:

 • Analýza klíčových slov s vysokým potenciálem vyhledávání.
 • Vytváření kvalitního a užitečného obsahu a jeho optimalizace pro vyhledávače, ale zejména
 • pro uživatele.
  Kvalitní zpětné odkazy z kvalitních a relevantních webových stránek.
 • Měření a sledování výsledků

SEO optimalizace je dnes považována za základní marketingovou aktivitu.

Kvalita

Vše, co děláme, děláme na 110 %. Nemusíte se obávat, že by váš projekt měl špatnou výstupní kvalitu.

Historie

V oboru digitálního marketingu působíme více než 20 let. Jsme nejlepší volbou pro váš projekt.

Cena

S námi projekty nepřeplácíte. Naše ceny jsou dostupné pro každého klienta.

Reference

Máme za sebou desítky projektů. Všichni naši klienti vám potvrdí, že spolupráce s námi je perfektní.

Rozdíly mezi placeným a organickým vyhledáváním

Hned na začátku je důležité pochopit rozdíly mezi organickým, přirozeným vyhledáváním, tedy SEO, a placeným vyhledáváním, často označovaným jako PPC.

Existuje pět klíčových rozdílů:

Pozice

První rozdíl spočívá v tom, že výsledky placeného vyhledávání se zobrazují v horní části stránek s výsledky vyhledávání a organické výsledky se zobrazují pod nimi.

Čas

Dalším klíčovým rozdílem mezi placeným a organickým vyhledáváním je čas. Při placeném vyhledávání získáte výsledky téměř okamžitě, zatímco při organickém vyhledávání to často trvá týdny, měsíce i roky. Zde je tedy třeba si uvědomit, že výsledky organického vyhledávání se mohou při správné optimalizaci dostavit ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Platba

Pokud jde o placenou reklamu za zobrazení výsledků, zde platíte za kliknutí na odkaz na vaše webové stránky. Platíte za kliknutí (PPC) na základě aktuální tržní ceny vyhledávače za kliknutí (CPC). To znamená, že platíte poplatek pokaždé, když uživatel klikne na vaši reklamu. Takže místo toho, abyste se spoléhali na organické zobrazení vašeho webu ve vyhledávačích, kupujete zobrazení vašeho webu ve vyhledávačích tím, že platíte například Googlu za zobrazení vaší reklamy, když uživatel Googlu hledá vaše klíčové slovo, na které danou reklamou cílíte.

Organické vyhledávání je sice bezplatné, ale vyžaduje také značné investice prostředků a času.  Avšak na dobře vyladěné SEO je třeba myslet již při tvorbě web stránek.

Návratnost investic

Pokud jde o návratnost investic, tu je u placeného vyhledávání ve skutečnosti mnohem snazší měřit. Částečně je to proto, že Google poskytuje více údajů o klíčových slovech, které můžete zobrazit v nástroji Google Analytics. U placeného vyhledávání však může ROI v průběhu času stagnovat nebo dokonce klesat.

U organického vyhledávání se ROI měří o něco hůře, ale často se v průběhu času zlepšuje. Z dlouhodobého hlediska může organické vyhledávání nabídnout velmi dobrou návratnost investic.

Podíl organického a placeného provozu

Pokud jde o podíl návštěvnosti, zhruba 25 % uživatelů kliká na placené výsledky a 75 % uživatelů kliká na výsledky SEO. Podíl kliknutí je tedy vyšší u organických výsledků. Placená reklama má však zase vyšší podíl konverzí než organická návštěvnost.

Ceník služby

Podobnosti mezi placeným a organickým vyhledáváním

Nejde jen o rozdíly, ale mezi placeným a organickým vyhledáváním existují i podobnosti, a to:

Analýza klíčových slov

Vyhledávač používáte jak pro placené, tak pro organické vyhledávání a v obou případech musí uživatel zadat klíčové slovo. Proto je třeba provést průzkum klíčových slov pro organické vyhledávání, ale také pro placené vyhledávání.

Cílové stránky

Oba typy vyhledávání vyžadují vytvoření vstupních stránek. V případě SEO musí být vstupní stránka propojena s vašimi webovými stránkami. V případě placeného vyhledávání to může být přesně ta samá vstupní stránka, kterou používáte pro organické vyhledávání, nebo to může být zcela samostatná stránka z vašeho webu.

Návštěvnost

Generování návštěvnosti je důležitým cílem jak pro placené, tak pro organické vyhledávání. Nejdůležitější je, že jak placená, tak organická návštěvnost zahrnuje určitý záměr vyhledávání uživatelů. To znamená, že uživatel klade Googlu otázku nebo hledá informace, které jsou pro něj relevantní, takže vlastně hledá s určitým cílem a v důsledku toho je pak pravděpodobnější, že po nalezení těchto relevantních informací podnikne akci, například zakoupí zboží nebo službu.

Co ještě potřebujete vědět o SEO?

V digitálním marketingu musíte vědět, jak správně optimalizovat svou značku, webové stránky nebo společnost ve vyhledávačích. To je možné pouze tehdy, pokud máte potřebné znalosti a rozumíte tomu, jak se SEO vyvíjí. Správné znalosti a postupy optimalizace SEO vás udrží na předních místech ve vyhledávání a přinesou vám návštěvnost. Přestože se SEO velmi často mění po malých krocích, základní klíčové principy zůstávají. SEO lze rozdělit do tří základních složek, s nimiž musíte být dostatečně obeznámeni:

 • Technická optimalizace

Technická optimalizace pro vyhledávače je proces různých činností na vašem webu, které mají za cíl zlepšit SEO, ale nesouvisí s obsahem vašeho webu.

 • On-page SEO optimalizace

Optimalizace na stránce

On-page SEO optimalizace je také známá jako on-site SEO a označuje praxi optimalizace webových stránek s cílem zlepšit jejich umístění ve vyhledávačích a získat tak organickou návštěvnost. Kromě publikování relevantního a kvalitního obsahu zahrnuje on-page SEO také optimalizaci nadpisů, značek HTML, konkrétně title, meta a header tagů, a popisů obrázků.

Zahrnuje cílení na správná klíčová slova v obsahu a lze jej často provádět prostřednictvím systému pro správu obsahu WordPress nebo Joomla a podobně.

Off-page SEO optimalizace

Off-page SEO je vše, co děláte mimo své webové stránky, abyste se pokusili zlepšit jejich pozici ve vyhledávačích. Často se používá jako synonymum pro link building, tj. budování odkazů, ale Off-page SEO optimalizace ve skutečnosti daleko přesahuje budování odkazů.

Off page SEO optimalizace je proces zlepšování pozic ve vyhledávačích prostřednictvím aktivit mimo stránky. Kvalitní a relevantní zpětné odkazy, pomáhají budovat lepší pověst webových stránek a tím zlepšovat jejich umístění ve vyhledávačích.

Lidé používají vyhledávače, když hledají odpověď na internetu. Algoritmy vyhledávačů jsou počítačové programy, které vyhledávají odpovědi z různých zdrojů, aby poskytly vyhledávačům co nejpřesnější výsledky, které hledají. Vyhledávače se spoléhají na algoritmy, které vyhledávají webové stránky s nejlepší možnou odpovědí a rozhodují, které z nich a v jakém pořadí zobrazí pro dané vyhledávání klíčových slov.

Vyhledávače pracují ve třech fázích: procházení, což je fáze objevování, následuje indexování, což je fáze registrace, a řazení, což je fáze procházení.

Prvním krokem je crawling. Vyhledávače vysílají webové crawlery, aby našly změny na webových stránkách a objevily nové stránky a zaznamenaly o nich informace. Těmto webovým crawlerům se někdy říká „pavouci“ nebo „roboti“. Jejich cílem je objevovat nové webové stránky a také pravidelně kontrolovat obsah stránek, které již dříve navštívili, zda se nezměnil nebo nebyl aktualizován.

Vyhledávače procházejí webové stránky a sledují již objevené odkazy nebo nově vytvořené odkazy, případně také zaznamenávají informace o zániku již existujícího odkazu. Pokud tedy máte příspěvek na blogu a je na něj odkaz z vaší domovské stránky, vyhledávač při procházení vaší domovské stránky objeví další odkaz, který začne sledovat, a může pak sledovat i další odkaz na váš nový příspěvek na blogu.

Druhým krokem je indexování. Indexování je okamžik, kdy se vyhledávač rozhodne, zda objevený obsah použije. Pokud vyhledávač považuje obsah webové stránky za smysluplný, zařadí jej do svého indexu. Tento index je pak použit v konečné fázi řazení.

Pokud je webová stránka nebo část jejího obsahu indexována, je uložena do databáze spolu s indexovaným obsahem, odkud může vyhledávač později tyto informace zobrazit ve výsledcích vyhledávání. Většina webových stránek, které nabízejí jedinečný a hodnotný obsah, je indexována.

Webová stránka nemusí být zařazena do indexu, pokud:

 • její obsah je považován za duplicitní
 • Její obsah je považován za spam
 • Její prohledávání je zakázáno
 • Stránce nebo doméně chybí příchozí odkazy

SERP

Třetím velmi důležitým krokem je umístění ve vyhledávači. K umístění na žebříčku může dojít až po dokončení kroků procházení a indexování. Když tedy vyhledávač vaši stránku prohledá a následně zaindexuje, může být vaše stránka vyhodnocena.

Existuje více než 200 hodnotících signálů, které vyhledávače používají k třídění a hodnocení obsahu, a všechny spadají do tří pilířů SEO, a to technické optimalizace, optimalizace na stránce a optimalizace mimo stránku. Některé příklady signálů, které vyhledávače používají k hodnocení webových stránek, jsou následující:

 • Zjišťování přítomnosti klíčového slova v tagu Title a toho, zda je klíčové slovo nebo jeho synonymum uvedeno na stránce a v nadpisech.
 • Rychlost načítání webové stránky a to, zda se webová stránka načítá rychle a zda je také přívětivá pro mobilní zařízení.
 • Pověst webové stránky a to, zda je webová stránka a její obsah považován za seriózní pro dané vyhledávané téma.

Hlavní vyhledávací algoritmus společnosti Google se nazývá Google Hummingbird a je zodpovědný za rozhodování, tedy hodnocení a následné řazení výsledků vyhledávání.

Společnost Google má také dílčí algoritmus vyhledávacího nástroje pro strojové učení s názvem RankBrain. Pokud RankBrain objeví slovo nebo frázi, kterou nezná, použije umělou inteligenci, aby jí lépe porozuměl tím, že ji spojí s podobnými vyhledávacími dotazy.

Díky tomu může Google těmto dotazům porozumět tak, že klíčová slova převede na známá témata a pojmy, což znamená, že může poskytovat lepší výsledky vyhledávání, i když jsou dotazy neobvyklé.

Namísto snahy o lepší výsledky s optimalizovanými klíčovými slovy dává RankBrain přednost webovým stránkám, které poskytují vyšší spokojenost uživatelů a vracejí výsledek, který uživatel očekává.

Dobrou strategií SEO je optimalizovat webové stránky tak, aby se zlepšila uživatelská zkušenost a spokojenost, a snažit se co nejlépe využít faktor hodnocení RankBrain.

Tři nejúčinnější způsoby, jak toho dosáhnout

 • Při optimalizaci upřednostňujte spíše středně dlouhá klíčová slova, která se skládají ze dvou až tří slov.
 • Optimalizujte názvy a popisy stránek pro kliknutí, abyste při vyhledávání zvýšili pravděpodobnost, že někdo klikne na váš odkaz. Míra prokliku je procento lidí, kteří vás vidí v Googlu a poté přejdou na vaši webovou stránku.
 • Optimalizujte svůj obsah tak, abyste prodloužili dobu pobytu, což je doba, po kterou lidé zůstávají na vaší stránce, a snížili míru odchodu (bounce rate), což je procento návštěvníků, kteří odejdou již po zobrazení první stránky.

Nezapomeňte, že nejdůležitějšími faktory hodnocení Google v roce 2023 jsou:

 • Pravidelné publikování zajímavého obsahu
 • Klíčová slova v meta title tag
 • Zpětné odkazy
 • Odbornost v daném oboru
 • Poutavost článku pro uživatele
 • Důvěryhodnost
 • Responzivita pro mobilní zařízení
 • Interní odkazy
 • Rychlost webových stránek
 • Zabezpečení webu pomocí certifikátu SSL
 • Označování schémat a strukturovaná data
 • Klíčová slova v adrese URL
 • Klíčová slova v meta popisu + 19 dalších faktorů
SEO optimalizace pro vyhledávače
optimalizace rychlosti webu, web stránek
lokální SEO - Google my business

Vybrali jste si tuto službu?
Napište nám a my se vám budeme věnovat.