Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Jak analyzovat své konkurenty v oblasti SEO?

Při analýze konkurentů v rámci SEO se nejprve zaměřte na porovnání strategie, kterou používáte, se strategií vašich konkurentů. To znamená především získat komplexní přehled o vašich klíčových slovech a obsahu. Poté se budete moci ponořit hlouběji, do všech jednoznačných analytických údajů, které vám nakonec pomohou předstihnout konkurenci.

Proč je analýza konkurence důležitá pro mou kampaň SEO?

SEO analýza

Analýza konkurence je důležitým nástrojem pro každou společnost a podnik z několika důvodů. Umožňuje vám nahlédnout do silných a slabých stránek vašich konkurentů, pomáhá vám identifikovat nové příležitosti k růstu a umožňuje vám sledovat vlastní pokrok.

Odhaluje, v čem jste dobří

Existuje řada vlastností, které mohou představovat výhody oproti vašim soupeřům. Jakmile odhalíte své silné stránky, zaměřte se na ně a pracujte na jejich zlepšení. Získáte tak konkurenční výhodu.

Identifikujte mezery ve vaší kampani

Bez ohledu na to, co již o SEO víte, vždy se najde něco nového, co je třeba implementovat nebo se naučit. Sledujte proto přístup svých konkurentů ke strategiím SEO a zjistěte, které metody již zavedli a které jsou aktuálně v kurzu.

Jak provést analýzu konkurence

analýza konkurence, trhu

Správná analýza vaší SEO konkurence zahrnuje několik kroků, které byste měli vzít v úvahu, pokud chcete ve své SEO optimalizaci dosáhnout nadprůměrných výsledků.

Identifikujte své konkurenty

Prvním krokem analýzy konkurence je identifikace vašich konkurentů. V závislosti na oboru vašeho působení můžete mít samozřejmě až desítky konkurentů, a protože porovnávání konkurentů je poměrně časově náročné, bude lepší zaměřit se na čtyři až šest vašich největších soupeřů. Do analýzy byste měli zahrnout konkurenty z fyzického i online světa.

Vyberte stránky, které chcete porovnat

Po identifikaci je důležité porovnat vaše webové stránky a webové stránky vašeho konkurenta. To vám pomůže zjistit, v čem je vaše podnikání jedinečné a kde máte na webu mezery. Proto si vyberte několik stránek z webu vašeho konkurenta, které porovnáte s relevantními stránkami na vašem webu.

Zde je několik stránek, které jsou při porovnávání důležité:

  • Úvodní stránka
  • Adekvátní produktové stránky
  • Stránky pro vyhledávání (stránky s více produkty)
  • Stránky s informativním obsahem
  • A zejména stránky, které jsou podobné vašim stránkám

Proveďte content gap analýzu klíčových slov

Je čas podívat se na klíčová slova vašich konkurentů. Protože jsou klíčová slova v SEO velmi důležitá, měli byste se podívat, jaká klíčová slova používají vaši konkurenti, abyste odhalili jejich cílovou skupinu a pravděpodobně i nejlepší typ obsahu.

Analýza klíčových slov v programu, jako je KWDiscovery, vám umožní zjistit, jaká klíčová slova používá vaše konkurence, a objevit nová alternativní klíčová slova relevantní pro vaši společnost. Objevená klíčová slova pak můžete začlenit do svých vlastních stránek nebo vytvořit jedinečný obsah zaměřený na tato klíčová slova.

Ve skutečnosti by vaším cílem mělo být vytvářet obsah, který přiláká návštěvníky na vaše stránky dříve než obsah konkurence.

Analyzujte obsah

Důležitou součástí analýzy je obsah, resp. obsah stránek vašich konkurentů. Stránky, které poskytují kvalitní, relevantní a důvěryhodný obsah, se přirozeně umísťují ve vyhledávání Google výše. Proto se podívejte na styl a množství obsahu na konkurenčních stránkách. Drží se konkurence pouze jednoho typu obsahu? Věnujte pozornost také počtu slov a informacím obsaženým v jejich příspěvcích.

Důležité je také zvážit téma obsahu ve vztahu ke klíčovým slovům. Pokud zjistíte, že velká část obsahu vašich konkurentů je jen jakousi výplňovou „vatou“, je to skvělá příležitost k vytvoření smysluplného obsahu s užitečnými informacemi. Prozkoumejte témata, kterými se zabývají i vaši konkurenti.

V neposlední řadě se ujistěte, že jejich obsah obsahuje grafické prvky. Všímejte si obrázků a videí. Pokud jejich obsah neobsahuje média, máte šanci na sebe upozornit poutavějším obsahem.

Podívejte se na jejich webový design

Design vašich webových stránek má významný vliv na to, jak vaše publikum vnímá vaši společnost. Má také vliv na SEO, protože špatný webový design může způsobit, že návštěvníci vaše stránky rychle opustí, což zvýší míru odchodu a způsobí pokles v žebříčku vyhledávání.

Prozkoumejte design webových stránek svého protivníka, a tedy i jejich podobu a strukturu. Hlavním cílem je zjistit, zda je uživatelsky přívětivý a atraktivní. Pokud jsou webové stránky konkurenta vizuálně přitažlivé, můžete si od nich „vypůjčit“ některé koncepty, například uspořádání navigace na stránce nebo místo, kam umisťují výzvy k akci (CTA).

Měli byste si také všimnout, zda mají responzivní design, který je pro úspěch webových stránek rozhodující. Umožňuje totiž uživatelům získat skvělý zážitek z prohlížení bez ohledu na zařízení.